Preporuke liječnika

Preporuke liječnika

Dr. Valerija Sedlak, Dr. Karolj Rakoczy, Dr. Earl Mindell, Dr. William Lane, Dr. James E. Balch, Dr. Michael Colgan, Dr. Patricia Amor, Dr. Peter J.D. Adamo

Dobra prehrana je nužna za održavanje dobrog zdravlja! Ovaj vodič nije namijenjen za liječenje bolesti i zdravstvenih tegoba, ali može biti koristan onima koji imaju dijagnostirane zdravstvene probleme. Ovaj vodič nema svrhu da zamijeni savjete i preporuke vašeg liječnika niti da se koristi u liječenju bolesti. Ovi nutritivni proizvodi se mogu koristiti samo kao specifična nutritivna podrška zajedno sa savjetima vašeg liječnika. Učinci korištenja variraju od osobe do osobe. Iskušavajte kako biste uvidjeli što vam najviše odgovara. Nutritivni vodič izrađen je na temelju iskustava i preporuka nutricionista, liječnika i kataloga proizvoda Calivita International

Podkategorije

Designed by: Vita-HR
Vita-HR.
Vita-HR CaliVita Partner © 2019